Novosti

25.04.2017
Indeksi proizvodnje i prometa u industriji Mart 2017. godine

Industrijska proizvodnja u Crnoj Gori u martu bilježi rast odnosu na prethodni mjesec za 4,1%.
 
Posmatrano sektorski, u periodu januar-mart ove godine u poređenju sa istim periodom prethodne godine sektor vađenje ruda i kamena zabilježio je rast proizvodnje 187,4%, dok su dva sektora zabilježili pad proizvodnje: prerađivačka industrija 25,1% i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija 10,8%.
 
Indeks prometa u industriji u Crnoj Gori u martu bilježi rast odnosu na isti mjesec prethodne godine za 7,0%, u odnosu na prethodni mjesec za 14,3% i u odnosu na prosječni promet iz prethodne godine za 7,2%.
 

Posmatrano sektorski, u periodu januar-mart ove godine u poređenju sa istim periodom prethodne godine sektor vađenje ruda i kamena zabilježio je rast prometa 54,7%, a sektor prerađivačka industrija pad prometa 7,1%.

Saopštenje


 

.