Novosti

21.03.2017
Nautički turizam 2016. godina

U 2016. godini u teritorijalno more Crne Gore ušlo je 4 384 stranih plovila za razonodu, sport i rekreaciju, što je za 9,1% više u odnosu na 2015. godinu. Od toga, 3 642 plovila su doplovila morem, a 742 su dovezena kopnom.
 
Prema vrsti stranih plovila za razonodu, sport i rekreaciju, u teritorijalno more Crne Gore najviše je ušlo motornih jahti (48,9%), zatim jahti na jedra (37,4%) i ostalih plovnih objekata (13,7%).
 

Broj lica koja su prispjela ovim plovilima u 2016. godini iznosio je 21 554, što je za 3,3% više u odnosu na 2015. godinu. Prema državljanstvu, najveći broj lica prispjelih ovim plovilima je iz Velike Britanije (18,0%), Italije (5,0%), SAD (4,0%), Austrije (3,9%), Francuske (3,0%), Njemačke (3,0%), Hrvatske (2,8%) i ostalih zemalja (60,3%). 

Saopštenje


 

.