Novosti

10.03.2017
Indeks potrošačkih cijena (CPI) Februar 2017. godine

Mjesečna inflacija u februaru 2017. godine iznosila je 0,1%
 
Mjesečna inflacija u februaru 2017. godine, mjerena indeksom potrošačkih cijena iznosila je 0,1%, dok su potrošačke cijene u odnosu na isti mjesec prethodne godine bile u prosjeku više za 2,5%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena: povrća; voća; mlijeka, sira i jaja; ostalih uređaja, predmeta i proizvoda za ličnu njegu. Stopa rasta potrošačkih cijena u periodu januar-februar 2017. godine u odnosu na isti period prethodne godine iznosila je 2,3%.
 
Posmatrano po glavnim grupama, mjesečni rast cijena zabilježen je u grupama: Hrana i bezalkoholna pića (0,5%); Ostala dobra i usluge (0,3%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (0,2%); Alkoholna pića i duvan (0,1%); Odjeća i obuća (0,1%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Rekreacija i kultura (-0,6%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (-0,5%).
 
Cijene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije mijenjale.
 

Pozitivne godišnje stope inflacije u februaru 2017. godine zabilježene su u grupama: Prevoz (10,0%); Zdravlje (3,6%); Hoteli i restorani (3,2%); Alkoholna pića i duvan (3,1%); Hrana i bezalkoholna pića (2,7%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (1,9%); Komunikacije (0,3%); Ostala dobra i usluge (0,2%), dok su negativne godišnje stope inflacije zabilježene u grupama: Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (-2,0%); Rekreacija i kultura (-0,4%). 

Saopštenje


 

.