Novosti

06.03.2017
Harmonizovani indeks potrošačkih cijena (HICP) Januar 2017. godine

Mjesečna inflacija u januaru 2017. godine, mjerena HICP-om iznosila je 0,5%
 
Mjesečna inflacija u januaru 2017. godine, mjerena harmonizovanim indeksom potrošačkih cijena iznosila je 0,5%, dok su potrošačke cijene u odnosu na isti mjesec prethodne godine bile u prosjeku više za 2,1%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena: goriva i maziva; povrća; električne energije; usluga smještaja; čvrstih goriva; mlijeka, sira i jaja.
 
Posmatrano po glavnim grupama, mjesečni rast cijena zabilježen je u grupama: Prevoz (4,3%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (1,3%); Hrana i bezalkoholna pića (0,9%); Ostala dobra i usluge (0,3%); Zdravlje (0,2%); Alkoholna pića i duvan (0,1%); Rekreacija i kultura (0,1%); Hoteli i restorani (0,1%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Odjeća i obuća (-6,2%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (-0,2%). Cijene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije mijenjale.

Pozitivne godišnje stope inflacije u januaru 2017. godine zabilježene su u grupama: Prevoz (7,8%); Hoteli i restorani (3,9%); Zdravlje (3,6%); Alkoholna pića i duvan (2,9%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (2,1%); Hrana i bezalkoholna pića (1,5%); Odjeća i obuća (0,5%); Komunikacije (0,3%); Rekreacija i kultura (0,1%), dok su negativne godišnje stope inflacije zabilježene u grupama: Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (-2,0%); Ostala dobra i usluge (-0,6%). 

Saopštenje


 

.