Novosti

27.02.2017
Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore januar 2017. godine

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za mjesec januar 2017. godine, prema preliminarnim podacima iznosila je 116,9 miliona eura, što ukazuje na rast od 16,3% u odnosu na isti period prethodne godine.
 
Izvoz robe imao je vrijednost od 23,3 miliona eura, a uvoz 93,6 miliona eura. U odnosu na januar prethodne godine uvoz je bio veći za 10,8%, a izvoz veći za 45,1%.
Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 24,9% i veća je u odnosu na isti period prethodne godine (19%).
 
U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljeni proizvodi svrstani po materijalu (sektor 6), u iznosu od 7 miliona eura (koji čine: obojeni metali - 5,3 mil. eura i gvožđe i čelik – 1,2 mil. eura).
 
U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljeni mašine i transportni uređaji (sektor 7) u iznosu od 21 milion eura (koji čine: drumska vozila – 6,1 mil. eura i telekomunikacioni aparati i uređaji – 4,2 mil. eura).
 
Najveći spoljnotgovinski partneri u izvozu bili su: Srbija (4 mil. eura), Mađarska (3,1 mil. eura) i Bosna i Hercegovina (2,9 mil. eura).
 

Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su: Srbija (19,1 mil. eura), Kina (9,6 mil. eura) i Njemačka (8 mil. eura). Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom. 

Saopštenje


 

.