Novosti

27.02.2017
Indeks potrošačkih cijena (CPI) Januar 2017. godine

Mjesečna inflacija u januaru iznosila je 0,3%
 
Mjesečna inflacija u januaru 2017. godine, mjerena indeksom potrošačkih cijena iznosila je 0,3%, dok su potrošačke cijene u odnosu na isti mjesec prethodne godine bile u prosjeku više za 2,0%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena: goriva i maziva; povrća; električne energije i čvrstih goriva.
 
Posmatrano po glavnim grupama, mjesečni rast cijena zabilježen je u grupama: Prevoz (4,8%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (1,0%), Hrana i bezalkoholna pića (0,6%); Ostala dobra i usluge (0,3%); Zdravlje (0,1%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Odjeća i obuća (-6,3%) i Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (-0,2%). Cijene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije mijenjale.
 

Pozitivne godišnje stope inflacije u januaru 2017. godine zabilježene su u grupama: Prevoz (8,6%); Zdravlje (3,7%); Hoteli i restorani (3,1%); Alkoholna pića i duvan (3,0%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (2,5%); Hrana i bezalkoholna pića (1,2%); Odjeća i obuća (0,5%); Komunikacije (0,3%); Rekreacija i kultura (0,2%), dok su negativne godišnje stope inflacije zabilježene u grupama: Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (-1,9%); Ostala dobra i usluge (-0,6%). 

Saopštenje


 

.