Novosti

15.02.2017
Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama, decembar 2016. godine

Ukupna količina otkupljenog kravljeg mlijeka u decembru 2016. godine, u odnosu na decembar 2015. godine, manja je za 1,3%. U odnosu na ostvareni mjesečni prosjek u 2015. godini, otkupljeno je za 5,1% manje mlijeka.

Sadržaj mliječne masti u decembru 2016. godine, u odnosu na decembar 2015. godine, veća je za 1,8% a sadržaj proteina je za 0,9 veći. U poređenju sa godišnjim prosjekom sadržaj mliječne masti veći je za 1,9%, a proteina takodje veći za 1,9%.
 
U decembru 2016. godine u odnosu na isti period 2015. godine, zabilježeno je povećanje proizvodnje sira za 3,3%, dok se bilježi smanjena proizvodnja konzumnog mlijeka za 40,5%, pavlake za 3,6%, fermentisanih mliječnih proizvoda za 2,3%, kajmaka za 17,1% i drugih žutomasnih proizvoda za 39,5.
 
U poređenju sa prethodnim mjesecom, otkupljena količina mlijeka manja je za 0,6%, sadržaj mliječne masti veći je za 1,6%, dok sadržaj proteina za 0,9%. Povećana je proizvodnja fermentisanih mliječnih proizvoda (za 1,5%), proizvodnja drugih žutomasnih proizvoda (za 200,8%) i sira (za 11,7%). Smanjena je proizvodnja konzumnog mlijeka (za 1,4%), proizvodnja pavlake (za 16,2%) i kajmaka (za 33,6%).
 
U poređenju sa ostvarenim mjesečnim prosjekom u 2015. godini, proizvedeno je manje konzumnog mlijeka (za 49,7%), pavlake (za 7,9%), fermentisanih mliječnih proizvoda (za 13%), kajmaka (za 5,7%) i proizvodnje drugih žutomasnih proizvoda (za 56,9%), dok se bilježi povećanje proizvodnje sira (za 24,8%) u odnosu na ostvareni mjesečni prosjek u 2015. godini.
 

 

.