Novosti

20.01.2017
Harmonizovani indeks potrošačkih cijena (HICP) Decembar 2016. godine

Prosječna godišnja inflacija u 2016. godini, mjerena HICP-om iznosila je 0,1%

 
Mjesečna inflacija u decembru 2016. godine, mjerena harmonizovanim indeksom potrošačkih cijena iznosila je 0,1%, dok su potrošačke cijene u odnosu na isti mjesec prethodne godine bile u prosjeku više za 0,9%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena: povrća; goriva i maziva; farmaceutskih proizvoda; mesa; žestokih alkoholnih pića; mlijeka, sira i jaja. Potrošačke cijene u periodu januar-decembar 2016. godine u odnosu na isti period prethodne godine, mjerene HICP-om, bile su u prosjeku više za 0,1%.
 
Posmatrano po glavnim grupama, mjesečni rast cijena zabilježen je u grupama: Zdravlje (1,7%); Prevoz (0,6%); Hrana i bezalkoholna pića (0,4%); Alkoholna pića i duvan (0,3%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (0,1%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Odjeća i obuća (-1,2%); Hoteli i restorani (-0,7%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (-0,3%). Cijene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije mijenjale.
 
Pozitivne godišnje stope inflacije u decembru zabilježene su u grupama: Zdravlje (3,6%); Hoteli i restorani (3,0%); Alkoholna pića i duvan (2,8%); Prevoz (1,5%); Odjeća i obuća (1,4%); Hrana i bezalkoholna pića (0,4%); Komunikacije (0,3%), dok su negativne godišnje stope inflacije zabilježene u grupama: Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (-1,5%); Ostala dobra i usluge (-0,5%).
 

 

.