Novosti

17.01.2017
Indeks potrošačkih cijena (CPI) Decembar 2016. godine

Prosječna godišnja inflacija u 2016. godini iznosila je -0,2%
 
Mjesečna inflacija u decembru 2016. godine, mjerena indeksom potrošačkih cijena iznosila je 0,2%, dok su potrošačke cijene u odnosu na isti mjesec prethodne godine bile u prosjeku više za 0,9%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena: povrća; goriva i maziva; odjeće; farmaceutskih proizvoda; čvrstih goriva; mesa; žestokih alkoholnih pića. Potrošačke cijene u periodu januar-decembar 2016. godine u odnosu na isti period prethodne godine bile su u prosjeku niže za 0,2%.
 
Posmatrano po glavnim grupama, mjesečni rast cijena zabilježen je u grupama: Zdravlje (1,7%); Prevoz (0,7%); Hrana i bezalkoholna pića (0,4%); Alkoholna pića i duvan (0,4%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (0,2%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Odjeća i obuća (-1,2%); Hoteli i restorani (-0,4%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (-0,3%). Cijene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije mijenjale.
 

Pozitivne godišnje stope inflacije u decembru zabilježene su u grupama: Zdravlje (3,7%); Alkoholna pića i duvan (3,1%); Hoteli i restorani (2,7%); Prevoz (1,5%); Odjeća i obuća (1,4%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (1,1%); Hrana i bezalkoholna pića (0,4%); Komunikacije (0,3%); Rekreacija i kultura (0,1%), dok su negativne godišnje stope inflacije zabilježene u grupama: Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (-1,4%); Ostala dobra i usluge (-0,5%). 

Saopštenje


 

.