Novosti

30.12.2016
Kvartalni bruto domaći proizvod Crne Gore za period prvi kvartal 2015. – treći kvartal 2016. godine

Saopštenjem su predstavljeni finalni rezultati obračuna kvartalnog bruto domaćeg proizvoda (QBDP), u tekućim i stalnim cijenama, primjenom potrošne metode za 2015.godinu, kao i preliminarni rezultati za period I-III kvartal 2016. godine.
 
Bruto domaći proizvod Crne Gore u III kvartalu 2016. godine iznosio je 1 241 miliona eura, dok je u istom periodu prošle godine iznosio 1 181 miliona eura.

Realna stopa rasta bruto domaćeg proizvoda u III kvartalu 2016. godine iznosila je 2,4%. 

Saopštenje


 

.