Novosti

26.12.2016
Spoljnotrgovinska razmjena Crne Gore Januar-Novembar 2016. godine

Ukupna spoljnotrgovinska razmjena Crne Gore za period januar-novembar 2016. god. prema preliminarnim podacima iznosila je 2 179 mil.eura što ukazuje na rast od 11,8% u odnosu na isti period prethodne godine.
 
Izvezeno je robe u vrijednosti od 293,7 mil.eura, što je više za 6,9% u odnosu na isti period prethodne godine, a uvezeno 1 885,3 mil. eura, što je više za 12,6% u odnosu na isti period prethodne godine.
 
Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 15,6% i manja je u odnosu na pokrivenost u istom periodu prethodne godine, kada je iznosila 16,4% .
 
U strukturi izvoza prema klasifikaciji SMTK (Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji) najviše su zastupljeni Proizvodi svrstani po materijalu- sektor 6, u iznosu od 80 mil. eura (koju čine: Obojeni metali u iznosu od 58,1 mil.eura i Gvožđe i čelik u iznosu 13,6 mil. eura).
 
U strukturi uvoza prema klasifikaciji SMTK (Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji) najviše su zastupljeni proizvodi sektora 7 – Mašine i transportni uređaji u iznosu od 486,4 mil. eura (koji čine: Električne mašine, aparati i uređaji u iznosu od 122,5 mil. eura i Drumska vozila u iznosu od 121,1 mil. eura).
 
U izvozu, glavni spoljnotrgovinski partneri, pojedinačno, bilu su: Srbija (70,6 mil. eura), Mađarska (33,6 mil. eura), Bosna i Hercegovina (22,5 mil. eura).
 

U uvozu, glavni spoljnotrgovinski partneri, pojedinačno, bili su: Srbija (417,8 mil. eura), Njemačka (200,5 mil. eura) i Kina (171,3 mil. eura). Spoljnotrgovinska razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA sporazuma i Evropskom unijom. 

Saopštenje


 

.