Novosti

15.12.2016
Klanje stoke i živine u klanicama Oktobar, 2016. godine

U oktobru 2016. godine, u odnosu na oktobar 2015. godine, ukupan broj zaklanih goveda u klanicama manji je za 10,9% (neto težina manja za 6,6%).

Ukupan broj zaklanih ovaca povećan je za 14,4% (neto težina povećana za 20,3%), broj svinja povećan je za 24,6% (neto težina povećana za 37,5%) u odnosu na isti period 2015. godine.

 
U poređenju sa prethodnim mjesecom, ukupan broj zaklanih goveda je manji za 0,5% (neto težina veća za 1,3%). Kod ovaca ukupan broj zaklanih grla je veći za 222,5% (neto težina veća za 240,3%), a kod svinja ukupan broj je veći za 167,8% (a neto težina veća za 117,4%).
 
U odnosu na ostvareni mjesečni prosjek u 2015. godini, u oktobru 2016. godine, zaklano je manje goveda ukupno 16,4% (neto težina manja za 10,1%), ovaca više ukupno za 204,7 % (neto težina veća za 220,1%) i svinja manje za 14% (neto težina za 64,3%).
 
Broj zaklane živine povećan je za 23,8% (neto težina veća za 19,5%), u poređenju sa istim mjesecom prethodne godine. Poređenjem sa prethodnim mjesecom, ukupan broj zaklane živine je povećan za 23,8% (neto težina veća za 19,5%), dok u poređenju na ostvareni mjesečni prosjek u 2015. godini, broj zaklane živine manji je za 8,3% (neto težina manja za 7,5%).
 

 

.