Novosti

15.12.2016
Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori Novembar 2016. godine

Cijene proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori u novembru 2016. godine u odnosu na oktobar iste godine bile su u prosjeku više za 0,3%.
 
Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda su u novembru 2016. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine bile niže za 0,1%.
 

Stopa rasta cijena proizvođača industrijskih proizvoda u periodu januar-novembar 2016. godine u odnosu na isti period prethodne godine iznosila je -0,1%. 

Saopštenje


 

.