Novosti

30.11.2016
Indeksi fizičkog obima proizvodnje šumskih sortimenata iz državnih šuma u trećem kvartalu 2016.

Proizvodnja šumskih sortimenata iz državnih šuma u Crnoj Gori u trećem kvartalu 2016. godine u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi pad od 33,0%.
 
Proizvodnja šumskih sortimenata iz državnih šuma u Crnoj Gori u trećem kvartalu 2016. godine u odnosu na prosječnu proizvodnju iz 2015. godine bilježi pad od 4,2%.
 

Proizvodnja šumskih sortimenata iz državnih šuma u Crnoj Gori u trećem kvartalu 2016. godine u odnosu na drugi kvartal 2016. godine bilježi rast od 1,7%. 

Saopštenje


 

.