Novosti

18.11.2016
Kvartalna statistika saobraćaja III kvartal 2016. godine

Prevoz putnika u trećem kvartalu 2016. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast u drumskom saobraćaju za 15,3%, željezničkom za 15,0% lokalnom drumskom za 0,4%, prevozu putnika na aerodromima 14,2% i redovnom vazdušnom za 2,9%, dok se pad bilježi u vanrednom vazdušnom prevozu za 8,4 % i pomorskom saobraćaju za 3,8%.

Kod prevoza robe u trećem kvartalu 2016. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine rast se bilježi kod željeznničkog za 28,4% prevoza robe na aerodromima za 7,9%, ukupnog prometa robe u lukama za 29,7%, dok se pad bilježi u pomorskom za 19,3%.

Broj pretovarenih tona u lukama, u trećem kvartalu 2016. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast za 25,4%,dok se kod izmanipulisanih tona bilježi pad za 0,2%.

Potrošnja minuta fiksne telefonije u trećem kvartalu 2016. godine u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi pad za 18,6%, dok je potrošnja minuta mobilne telefonije na istom nivou.

Broj saobraćajnih nezgoda u trećem kvartalu 2016. godine iznosio je 1 747, što je 6,3% više u odnosu na isti kvartal 2015. godine. Broj nastradalih lica1 u trećem kvartalu 2016. godine iznosio je 860 (od čega je 835 povrijeđenih lica), što je za 10,8% više u odnosu na isti kvartal 2015 godine.

Broj registrovanih drumskih motornih i priključnih vozila u trećem kvartalu 2016. godine iznosi 58 626 što je za 3,0% više nego u istom kvartalu prethodne godine. Broj prvi put registrovnih drumskih motornih i priključnih vozila u trećem kvartalu 2016. godine iznosi 4 882 što je za 17,3% više nego u istom kvartalu prethodne godine.2

U terćem kvartalu 2016. godine drumskim teretnim motornim vozilima prevezeno je 220 hiljada tona robe, uz ostvarenih 33 544 hiljade tonskih kilometara. Pređeni kilometri vozila sa utovarom iznosili su 1 607 hiljada kilometara. U strukturi prevezene robe unutašnji prevoz učestvuje sa 85,0% ili 187 hiljada tona prevezene robe, dok međunarodni prevoz učestvuje sa 15,0% ili 33 hiljade tona prevezene robe. U strukturi ostvarenih tonskih kilometara unutrašnji prevoz učestvuje sa 54,2% ili 18 172 hiljada tonskih kilometara, a međunarodni prevoz sa 45,8% ili 15 372 hiljada tonskih kilometara.
Saopštenje


 

.