Novosti

18.11.2016
Harmonizovani indeks potrošačkih cijena (HICP) Oktobar 2016. godine

Mjesečna inflacija u oktobru 2016. godine, mjerena HICP-om iznosila je -0,4%

Potrošačke cijene u Crnoj Gori u oktobru 2016. godine, mjerene HICP-om, bile su u prosjeku niže za 0,4% u odnosu na septembar iste godine, dok su u odnosu na isti mjesec prethodne godine bile u prosjeku više za 0,4%. Najveći uticaj na negativnu mjesečnu stopu inflacije imali su pad cijena usluga smještaja i voća.

Posmatrano po glavnim grupama, mjesečni rast cijena zabilježen je u grupama: Odjeća i obuća (2,1%); Prevoz (1,4%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (0,5%); Alkoholna pića i duvan (0,1%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (0,1%); Zdravlje (0,1%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Hoteli i restorani (-3,8%); Hrana i bezalkoholna pića (-0,1%).

Cijene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije mijenjale.

Pozitivne godišnje stope inflacije u oktobru 2016. godine zabilježene su u grupama: Odjeća i obuća (3,1%); Hoteli i restorani (2,8%); Alkoholna pića i duvan (2,5%); Zdravlje (2,5%); Komunikacije (0,4%); Rekreacija i kultura (0,1%), dok su negativne godišnje stope zabilježene u grupama: Prevoz (-3,1%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (-1,2%); Ostala dobra i usluge (-0,3%); Hrana i bezalkoholna pića (-0,2%).
Saopštenje


 

.