Novosti

15.11.2016
Klanje stoke i živine u klanicama Septembar, 2016. godine

U septembru 2016. godine, u odnosu na septembru 2015. godine, ukupan broj zaklanih goveda u klanicama manji je za 9,9% (neto težina manja za 7,5%). Ukupan broj zaklanih ovaca smanjen je za 26,6% (neto težina smanjena za 29,7%), broj svinja povećan je za 14,6% (neto težina povećana za 68,7%) u odnosu na isti period 2015. godine.

U poređenju sa prethodnim mjesecom, ukupan broj zaklanih goveda je manji za 8% (neto težina manja za 11,7%). Kod ovaca ukupan broj zaklanih grla je veći za 3,6% (neto težina veća za 11,9%), a kod svinja ukupan broj je veći za 14,1% (a neto težina veća za 10%).

U odnosu na ostvareni mjesečni prosjek u 2015. godini, u septembru 2016. godine, zaklano je manje goveda ukupno 15,9% (neto težina manja za 11,3%), ovaca manje ukupno za 5,5 % (neto težina manja za 5,9%) i svinja manje za 67,9% (neto težina za 83,6%).

Broj zaklane živine smanjen je za 28% (neto težina manja za 24,5%), u poređenju sa istim mjesecom prethodne godine. Poređenjem sa prethodnim mjesecom, ukupan broj zaklane živine je povećan za 42,6% (neto težina veća za 33,3%), dok u poređenju na ostvareni mjesečni prosjek u 2015. godini, broj zaklane živine manji je za 25,9% (neto težina manja za 22,6%).


 

.