Novosti

02.11.2016
Bilans naftnih derivata 2015. godina

Ukupna finalna potrošnja naftnih derivata u Crnoj Gori u 2015. godini iznosila je 295,0 hiljada tona, od čega je u sektoru saobraćaja utrošeno 202,6 hiljada tona, u oblasti industrije utrošeno je 71,7 hiljada tona, dok je u ostalim sektorima utrošeno 20,7 hiljada tona.
 

U ukupnoj finalnoj potrošnji naftnih derivata u 2015. godini saobraćaj je učestvovao 68,7%, industrija 24,3%, dok je učešće ostalih sektora iznosilo 7,0%. Uvoz naftnih derivata u Crnoj Gori u 2015. godini iznosio je 301,8 hiljada tona. 

Saopštenje


 

.