Novosti

02.11.2016
Bilans uglja 2015. godina

Proizvodnja uglja u Crnoj Gori u 2015. godini iznosila je 1 772,9 hiljada tona, od toga 17,9 hiljada tona mrkog uglja i 1 755,0 hiljada tona lignita.
 

Ukupno raspoloživa količina uglja za finalnu potrošnju u 2015. godini iznosila je 51,0 hiljada tona, od čega je 29,7 hiljada tona utrošeno u industriji, dok je 21,3 hiljade tona utrošeno u ostalim sektorima. Za proizvodnju električne energije utrošeno je 1 668,8 hiljada tona lignita. 

Saopštenje

 


 

.