Novosti

20.10.2016
Harmonizovani indeks potrošačkih cijena (HICP) Septembar 2016. godine

Mjesečna inflacija u septembru 2016. godine, mjerena HICP-om iznosila je 0,1%
 
Potrošačke cijene u Crnoj Gori u septembru 2016. godine, mjerene HICP-om, bile su u prosjeku više za 0,1% u odnosu na avgust iste godine, dok su u odnosu na isti mjesec prethodne godine bile u prosjeku više za 0,2%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena: odjeće; cipela i ostale obuće; povrća; mesa; čvrstih goriva; voća; stvarnih renti koje plaćaju stanari za primarno boravište.
 
Posmatrano po glavnim grupama, mjesečni rast cijena zabilježen je u grupama: Odjeća i obuća (6,7%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (0,8%); Hrana i bezalkoholna pića (0,4%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (0,1%); Ostala dobra i usluge (0,1%), dok je pad cijena zabilježen u grupi Hoteli i restorani (-2,7%).
 
Cijene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije mijenjale.
 

Pozitivne godišnje stope inflacije u septembru 2016. godine zabilježene su u grupama: Odjeća i obuća (6,0%); Alkoholna pića i duvan (2,6%); Hoteli i restorani (2,5%); Zdravlje (2,4%); Komunikacije (0,5%); Rekreacija i kultura (0,2%), dok su negativne godišnje stope zabilježene u grupama: Prevoz (-4,6%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (-1,2%); Ostala dobra i usluge (-0,9%); Hrana i bezalkoholna pića (-0,7%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (-0,4%); 

Saopštenje


 

.