Novosti

17.10.2016
Klanje stoke i živine u klanicama u avgustu, 2016. godine

U avgustu 2016. godine, u odnosu na avgust 2015. godine, ukupan broj zaklanih goveda u klanicama manji je za 20,1% (neto težina manja za 9,2%). Ukupan broj zaklanih ovaca smanjen je za 8,7% (neto težina smanjena za 16,2%), broj svinja smanjen je za 53,6% (neto težina smanjena za 86,9%) u odnosu na isti period 2015. godine.
 
U poređenju sa prethodnim mjesecom, ukupan broj zaklanih goveda je manji za 1,6% (neto težina veća za 3%). Kod ovaca ukupan broj zaklanih grla je veći za 3% (neto težina veća za 0,3%), a kod svinja ukupan broj je veći za 34,5% (a neto težina veća za 27,8%).
 
U odnosu na ostvareni mjesečni prosjek u 2015. godini, u avgustu 2016. godine, zaklano je manje goveda ukupno 8,6% (neto težina veća za 0,4%), ovaca manje ukupno za 8,8 % (neto težina manja za 16%) i svinja manje za 71,8 % (neto težina za 85,1%).
 

Broj zaklane živine smanjen je za 57,7% (neto težina manja za 51,6%), u poređenju sa istim mjesecom prethodne godine. Poređenjem sa prethodnim mjesecom, ukupan broj zaklane živine je smanjen za 46% (neto težina manja za 40%), dok u poređenju na ostvareni mjesečni prosjek u 2015. godini, broj zaklane živine manji je za 48% (neto težina manja za 41,9%). 

Saopštenje


 

.