Novosti

17.10.2016
Indeks potrošačkih cijena (CPI) Septembar 2016. godine

Mjesečna inflacija u septembru 2016. godine iznosila je 0,9%
 
Mjesečna inflacija u septembru 2016. godine, mjerena indeksom potrošačkih cijena iznosila je 0,9%, dok su potrošačke cijene u odnosu na isti mjesec prethodne godine bile u prosjeku niže za 0,1%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena: odjeće; cipela i ostale obuće; čvrstih goriva; mesa; povrća; stvarnih renti koje plaćaju stanari za primarno boravište.
 
Posmatrano po glavnim grupama, mjesečni rast cijena zabilježen je u grupama: Odjeća i obuća (6,8%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (1,4%); Hrana i bezalkoholna pića (0,4%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (0,1%); Ostala dobra i usluge (0,1%), dok je pad cijena zabilježen u grupi Hoteli i restorani (-1,8%).
 
Cijene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije mijenjale.
 

Pozitivne godišnje stope inflacije u septembru zabilježene su u grupama: Odjeća i obuća (5,9%); Alkoholna pića i duvan (2,8%); Zdravlje (2,4%); Hoteli i restorani (1,9%); Komunikacije (0,5%); Rekreacija i kultura (0,4%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (0,1%), dok su negativne godišnje stope inflacije zabilježene u grupama: Prevoz (-5,2%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (-1,2%); Hrana i bezalkoholna pića (-0,7%); Ostala dobra i usluge (-0,8%). 

Saopštenje


 

.