Novosti

28.09.2016
Brojno stanje stoke i živine, proizvodnja mlijeka, vune i jaja u Crnoj Gori u 2015. godini

Ukupan broj goveda u 2015. godini u odnosu na 2014. godinu manji je za 1%, dok je broj krava muzara takođe manji za 1%. Zabilježen je pad ukupnog broja ovaca od 5%, dok broj koza na ukupnom nivou bilježi pad od 10%. Ukupan broj svinja povećan je za 13%, dok je broj svinja za tov povećan za 11%. Rast je zabilježen kod ukupnog broja živine od 2%, kod kokošaka za 13%. Broj konja je smanjen za 1%.
 
U poređenju 2015. godine sa 2013. godinom ukupan broj goveda je povećan za 3,8%. Kod ukupnog broja ovaca bilježi se povećanje broja za 2%, a kod koza ukupan broj je veći za 0,01%. Ukupan broj svinja povećan je za 21,3%. Pad je zabilježen kod ukupnog broja živine od 2.3%, dok rast kod kokošaka za 6.7%. Broj konja je povećan za 1,4%.
 

U 2015. godini u odnosu na 2012. godinu ukupan broj goveda povećan je za 6%. Ukupan broj kod ovaca je manji za 6,7%, dok kod koza bilježi se povećanje za 25,4%. Broj svinja je povećan za 16.6%. Porast ukupnog broja zabilježen je kod živine za 29%. Broj konja je povećan za 22,1%.

Saopštenje 


 

.