Novosti

25.08.2016
Indeksi proizvodnje i prometa u industriji, jul 2016. godine

Industrijska proizvodnja u Crnoj Gori u julu bilježi rast u odnosu na prethodni mjesec 5,9%, dok bilježi pad u odnosu na prosječnu proizvodnju iz prethodne godine 3,8% , u odnosu na isti period prethodne godine 7,0% i u odnosu na isti mjesec prethodne godine 15,5%.
 
Sektorski posmatrano, u periodu januar-jul ove godine u odnosu na isti period prethodne godine svi sektori su zabilježili pad proizvodnje: vađenje ruda i kamena 34,0%, prerađivačka industrija 6,7% i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija 3,8%.
 
Indeks prometa u industriji u Crnoj Gori u julu bilježi rast u odnosu na prethodni mjesec 12,5%, dok bilježi pad u odnosu na prosječni promet iz prethodne godine 21,6%, u odnosu isti period prethodne godine 21,7% i u odnosu na isti mjesec prethodne godine 21,8%.
 

Sektorski posmatrano, u periodu januar-jul ove godine u odnosu na isti period prethodne godine sektor vađenje ruda i kamena je zabilježio pad prometa 60,9% i sektor prerađivačka industrija 24,5%. 

Saopštenje


 

.