Novosti

16.08.2016
Indeks potrošačkih cijena (CPI) Jul 2016. godine

Potrošačke cijene u Crnoj Gori u julu 2016. godine ostale su na nivou prosječnih cijena iz prethodnog mjeseca, dok su u odnosu na isti mjesec prethodne godine bile u prosjeku niže za 0,6%. Stopa rasta potrošačkih cijena u periodu januar-jul 2016. godine u odnosu na isti period prethodne godine iznosila je -0,5%.
 
Posmatrano po glavnim grupama, mjesečni rast cijena zabilježen je u grupama: Hoteli i restorani (3,3%); Rekreacija i kultura (0,6%); Ostala dobra i usluge (0,3%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Odjeća i obuća (-1,6%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (-0,3%); Prevoz (-0,2%). Cijene u grupama: Hrana i bezalkoholna pića; Alkoholna pića i duvan; Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva; Zdravlje; Komunikacije; Obrazovanje su ostale na nivou cijena iz prethodnog mjeseca.
 

Pozitivne godišnje stope inflacije u julu zabilježene su u grupama: Alkoholna pića i duvan (2,7%); Odjeća i obuća (2,5%); Zdravlje (2,1%); Hoteli i restorani (1,3%); Komunikacije (0,5%); Rekreacija i kultura (0,1%), dok su negativne godišnje stope inflacije zabilježene u grupama: Prevoz (-6,6%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (-1,1%); Ostala dobra i usluge (-1,0%); Hrana i bezalkoholna pića (-0,6%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (-0,6%). 

Saopštenje


 

.