Novosti

15.08.2016
Klanje stoke i živine u klanicama u junu 2016. godine

U junu 2016. godine, u odnosu na jun 2015. godine, ukupan broj zaklanih goveda u klanicama manji je za 11,5% (neto težina manja za 16%). Ukupan broj zaklanih ovaca smanjen je za 28% (neto težina smanjena za 23,7%), broj svinja smanjen je za 67,5% (neto težina smanjena za 86,5%) u odnosu na isti period 2015. godine.
 
U poređenju sa prethodnim mjesecom, ukupan broj zaklanih goveda je manji za 5,6% (neto težina manja za 6%). Kod ovaca ukupan broj zaklanih grla je manji za 0,5% (neto težina veća za 3%), a kod svinja ukupan broj je manji za 8% (a neto težina veća za 8,3%).
 
U odnosu na ostvareni mjesečni prosjek u 2015. godini, u junu 2016. godine, zaklano je manje goveda ukupno 4,3% (neto težina za 0.8%), ovaca manje ukupno za 44,1 % (neto težina za 45,8%) i svinja manje za 81.9 % (neto težina za 87,4%).
 

Broj zaklane živine smanjen je za 2,2% (neto težina manja za 2%), u poređenju sa istim mjesecom prethodne godine. Poređenjem sa prethodnim mjesecom, ukupan broj zaklane živine manji je za 29,8% (neto težina manja za 33%), dok u poređenju na ostvareni mjesečni prosjek u 2015. godini, broj zaklane živine manji je za 3,8% (neto težina manja za 3,2%). 

Saopštenje


 

.