Novosti

15.07.2016
Klanje stoke i živine u klanicama u maju, 2016. godine

U maju 2016. godine, u odnosu na maj 2015. godine, ukupan broj zaklanih goveda u klanicama veći je za 5,7% (neto težina veća za 18,4%). Ukupan broj zaklanih ovaca smanjen je za 28,3% (neto težina smanjena za 21,3%), broj svinja smanjen je za 78% (neto težina smanjena za 91,6%) u odnosu na isti period 2015. godine.
 
U poređenju sa prethodnim mjesecom, ukupan broj zaklanih goveda je veći za 6,5% (neto težina veća za 11,6%). Kod ovaca, ukupan broj zaklanih grla je veći za 26,5% (neto težina za 25,6%), a kod svinja veći je za 152,7% (neto težina veća za 19,2%).
 
U odnosu na ostvareni mjesečni prosjek u 2015. godini, u maju 2016. godine, zaklano je više goveda ukupno za 1,4% (neto težina za 5,5%), ovaca manje ukupno za 43,8 % (neto težina za 47,3%) i svinja manje za 80,4% (neto težina za 88,3%).
 
Broj zaklane živine povećan je za 14,4% (neto težina veća za 18,4%), u poređenju sa istim mjesecom prethodne godine. 
 

Poređenjem sa prethodnim mjesecom, ukupan broj zaklane živine veći je za 56,6% (neto težina veća za 41,5%), dok u poređenju na ostvareni mjesečni prosjek u 2015. godini, broj zaklane živine veći je za 37,1% (neto težina veća za 45,2%). 

Saopštenje


 

.