Novosti

30.06.2016
Diplomirani studenti - osnovne studije 2015. godina

Tokom 2015. godine, na visokoškolskim ustanovama u Crnoj Gori na osnovnim studijama, diplomiralo je 2 855 studenata, što je za 4,1% manje u odnosu na prethodnu kalendarsku godinu. Od ukupnog broja diplomiranih studenata na osnovnim studijama 62,2% (1 775) je ženskog, a 37,8% (1 080) muškog pola.
 
Najveći broj studenata osnovne studije završio je na javnim visokoškolskim ustanovama 75,7% (2 160), a na privatnim visokoškolskim ustanovama 24,3% (695) studenata.
 

Broj diplomiranih studenata na javnim visokoškolskim ustanovama manji je za 1,1%, a na privatnim visokoškolskim ustanovama za 12,6% u odnosu na prethodnu godinu. 

Saopštenje


 

.