Novosti

28.06.2016
Komparativni nivoi cijena 38 evropskih država za hranu, pića i duvan za 2015. godinu

EUROSTAT je 15. juna 2016. godine objavio komparativne nivoe cijena 38 evropskih država za 2015. godinu. Grupu od 38 evropskih država čine 28 članica EU, 3 EFTA članice (Island, Norveška i Švajcarska), zatim 5 zemalja sa statusom kandidata za članstvo u EU (Crna Gora, BJR Makedonija, Srbija, Albanija i Turska), Bosna i Hercegovina kao potencijalni kandidat za članstvo u EU i Kosovo.
 
Prikazani rezultati zasnivaju se na istraživanju koje se sprovodi u okviru projekta Pariteta kupovne moći (PKM), kojim se prikupljaju cijene za oko 440 uporedivih proizvoda, omogućavajući zemljama da prikupe cijene za dovoljan broj reprezentativnih proizvoda. Projekat PKM sprovodi se pod rukovodstvom EUROSTAT-a i OECD-a.
 
Rezultati istraživanja su iskazani preko “indeksa nivoa cijena” koji omogućavaju poređenje nivoa cijena među zemljama u odnosu na prosjek Evropske unije. Ako je indeks nivoa cijena veći od 100, zemlja se smatra relativno skupljom u poređenju sa prosjekom EU, a ako je indeks nivoa cijena manji od 100, zemlja se smatra relativno jeftinijom u poređenju sa prosjekom EU.
 
U 2015. godini nivoi cijena za hranu, pića i duvan značajno su varirali među evropskim zemljama. Potrošačke cijene za hranu i bezalkoholna pića u Danskoj su bile 45% iznad prosjeka EU, dok je najjeftinija članica Evropske unije bila Poljska, čije su potrošačke cijene 37% ispod prosjeka EU.
 

Nivo potrošačkih cijena za hranu i bezalkoholna pića u Crnoj Gori u 2015. godini iznosio je 78% prosjeka EU28, dok je u zemljama regiona iznosio: Hrvatskoj 91%, Bosni i Hercegovini 74%, Kosovu 70%, Srbiji 69%, Albaniji 68% i u BJR Makedoniji 58% prosjeka. 

Saopštenje


 

.