Novosti

27.06.2016
Indeksi proizvodnje i prometa u industriji, maj 2016. godine

Industrijska proizvodnja u Crnoj Gori u maju bilježi rast u odnosu na isti mjesec prethodne godine 9,1%, dok bilježi pad u odnosu na prethodni mjesec 3,9%, u odnosu na prosječnu proizvodnju iz prethodne godine 14,4% i u odnosu na isti period prethodne godine 7,3%.
 
Sektorski posmatrano, u periodu januar-maj ove godine u odnosu na isti period prethodne godine svi sektori su zabilježili pad proizvodnje: vađenje ruda i kamena 36,2%, prerađivačka industrija 7,9% i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija 2,8%.
 
Indeks prometa u industriji u Crnoj Gori u maju bilježi pad u odnosu na prethodni mjesec 4,2%, u odnosu na prosječni promet iz prethodne godine 29,5%, u odnosu isti period prethodne godine 32,8% i u odnosu na isti mjesec prethodne godine 20,6%.
 
Sektorski posmatrano, u periodu januar-maj ove godine u odnosu na isti period prethodne godine sektor vađenje ruda i kamena je zabilježio pad prometa 67,4% i sektor prerađivačka industrija 23,7%.

 


 

.