Novosti

24.06.2016
Prva procjena bruto domaćeg proizvoda (BDP) i stvarne individualne potrošnje (SIP) po stanovniku, prema standardu kupovne moći za 2015. godinu

EUROSTAT je 15. juna 2016. godine objavio preliminarne podatke o bruto domaćem proizvodu i stvarnoj individualnoj potrošnji po stanovniku za 2015. godinu, iskazanim preko standarda kupovne moći. MONSTAT je učestvovao u ovom projektu zajedno sa nacionalnim statističkim institutima ostalih evropskih zemalja.
 
Prema prvoj procjeni EUROSTAT-a bruto domaći prozivod po stanovniku prema standardu kupovne moći u Crnoj Gori u 2015. godini iznosi 41% prosjeka EU28.
 
Od zemalja članica EU, najveći BDP po stanovniku prema standardu kupovne moći zabilježen je u Luksemburgu, čiji je nivo više od dva i po puta iznad prosjeka EU28, i iznosi 271% EU prosjeka, dok se Bugarska nalazi na najnižem nivou sa 46% prosjeka EU.
 
Od zemalja iz regiona, Hrvatska ima najveći BDP po stanovniku prema standardu kupovne moći koji iznosi 58% prosjeka EU, dok se Crna Gora nalazi na drugom mjestu na nivou od 41% prosjeka EU. Makedonija i Srbija se nalaze na nivou od 37% odnosno 36% evropskog prosjeka, Albanija na nivou od 30% dok je Bosna i Hercegovina na nivou od 29% evropskog prosjeka.

Stvarna individualna potrošnja (SIP) po stanovniku prema SKM, prema prvoj procjeni među zemljama članicama se kretala od 51% do 137% prosjeka Evropske unije. 

Saopštenje


 

.