Novosti

24.06.2016
Industrijska proizvodnja - PRODCOM 2015. godina

Proizvodnja važnijih industrijskih proizvoda u Crnoj Gori u 2015. godini se može prikazati na razne načine. Kao važnije industrijske proizvode smatramo proizvode razvrstane u oblastima Klasifikacije djelatnosti sa najvećim učešćem u ukupnoj industrijskoj proizvodnji.
 
U 2015. godini slijedeći proizvodi su zabilježili rast proizvodnje u odnosu na proizvodnju iz 2014. godine:
- bijela vina zaštićenog geografskog porekla, iz specifičnih regija sa 29 994 hl na 32 560 hl odnosno 8,5%;
- svjež beton sa 342 939 t na 383 143 t odnosno 11,7%.
 
U 2015. godini slijedeći proizvodi su zabilježili pad proizvodnje u odnosu na proizvodnju iz 2014. godine:
- kafa, pržena sa 1 107 t na 968 t odnosno -12,5%;
- cigarete koje sadrže duvan sa 1 206 mil. komada na 1 096 mil. komada odnosno -9,2%.
 

 


 

.