Novosti

20.06.2016
Korisnici materijalnog obezbjeđenja, lične invalidnine, pomoći i njege u 2015. godini

Osnovna materijalna davanja u socijalnoj zaštiti obuhvaćena ovim saopštenjem su: materijalno obezbjeđenje, lična invalidnina i dodatak za njegu i pomoć.

 
Mjesečni prosjek korisnika materijalnih davanja socijalne zaštite za 2015. godinu prema vrsti davanja iznosio je:
  • materijalno obezbjeđenje koristilo je 11 463 porodica i 36 986 članova porodica
  • pravo na ličnu invalidninu imalo je 2 033 lica
  • pravo na njegu i pomoć ostvarilo je 11 439 lica

Saopštenje


 

.