Novosti

16.06.2016
Građevinski radovi 2015. godina

Ukupna vrijednost izvršenih građevinskih radova u 2015. godini iznosila je 362,4 mil. EUR. Od toga, privredna društva su izvršila vrijednost građevinskih radova u iznosu od 291,8 mil EUR ili 80,5%, dok je u sektoru domaćinstva izvršena vrijednost od 70,6 mil. EUR ili 19,5%.
 
Prema vrstama građevina, 57,4% vrijednosti izvršenih građevinskih radova je ostvareno na zgradama, a 42,6% na ostalim građevinama.

U 2015. godini završeno je 3 999 stanova sa korisnom površinom od 248 808 m². 

Saopštenje


 

.