Novosti

15.06.2016
Klanje stoke i živine u klanicama u aprilu, 2016. godine

U aprilu 2016. godine, u odnosu na april 2015. godine, ukupan broj zaklanih goveda u klanicama veći je za 2,7% a neto težina veća za 7,1%. Ukupan broj zaklanih ovaca smanjen je (za 31,8%, neto težina smanjena za 33,2%), svinja smanjen (za 91,3%, neto težina za 93,2%) u odnosu na isti period 2015. godine.

U poređenju sa prethodnim mjesecom, ukupan broj zaklanih goveda je veći (za 28%, a neto težine za 33,2%). Kod ovaca, ukupan broj zaklanih grla je veći (za 39,7%, neto težina za 47%), a kod svinja veći (za 61,7% a neto težina veća za 5,2%).

U odnosu na ostvareni mjesečni prosjek u 2015. godini, u aprilu 2016. godine, zaklano je manje goveda ukupno (za 4,8%, neto težina za 5,4%), ovaca ukupno (za 55,6 %, neto težina za 58%) i svinja (za 92,2%, neto težina za 90,2%).

Broj zaklane živine smanjen je za 4,6%, a neto težina veća za 10,4%, u poređenju sa istim mjesecom prethodne godine. Poređenjem sa prethodnim mjesecom, ukupan broj zaklane živine manjii je (za 9%, neto težina veća za 6%), dok u poređenju na ostvareni mjesečni prosjek u 2015. godini, broj zaklane živine manji je (za 12,4%, neto težina veća za 2,6%).

Saopštenje

 

 


 

.