Novosti

15.06.2016
Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama April, 2016. godine

Ukupna količina prikupljenog kravljeg mlijeka u aprilu 2016. godine, u odnosu na april 2015. godine, veća je za 1,4%. U odnosu na ostvareni mjesečni prosjek u 2015. godini, otkupljeno je za 3 % manje mlijeka.
 
Sadržaj mlječne masti u aprilu 2016. godine, u odnosu na april 2015. godine, veći je za 3,4% a proteina je za 2,8% u odnosu na isti period 2015. godine. U poređenju sa godišnjim prosjekom sadržaj mlječne masti veći je za 4,2%, a proteina veći za 3,7%.
U aprilu 2016. godine u odnosu na isti period 2015. godine, zabilježeno je povećanje proizvodnje pavlake za 3,9 %, kajmaka za 13,8% i sira za 43,2%, a smanjena je proizvodnja konzumnog mlijeka za 53,1%, fermentisanih mlječnih proizvoda za 2,3% i drugih žuto-masnih proizvoda za 53,6%.
 
U poređenju sa prethodnim mjesecom, otkupljena količina mlijeka veća je za 2%, dok je smanjen sadržaj mlječne masti za 1%, a sadržaj proteina za 0,3%. Povećana je proizvodnja fermentisanih proizvoda (za 9,3%) i drugih žuto-masnih proizvoda ( za 42,6%). Smanjenja je proizvodnja konzumnog mlijeka (za 19,7%), pavlake (za 17%,) kajmaka (za 11,3%) i sira (za 4%) u odnosu na prethodni izvještajni mjesec.
 

U odnosu na ostvareni mjesečni prosjek u 2015. godini, proizvedeno je manje konzumnog mlijeka (za 49,4%), pavlake (za 3,4%), fermentisanih mlječnih proizvoda (za 4%), kajmaka (za 10,8%) i drugih žutomasnih proizvoda (40,9%), dok se bilježi povećanje proizvodnje sira (za 21,8%). 

Saopštenje


 

.