Novosti

15.06.2016
Indeks potrošačkih cijena (CPI) Maj 2016. godine

Mjesečna inflacija u maju 2016. godine iznosila je 0,2%
 
Mjesečna inflacija u maju 2016. godine, mjerena indeksom potrošačkih cijena iznosila je 0,2%, dok su potrošačke cijene u odnosu na isti mjesec prethodne godine bile u prosjeku niže za 1,0%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena: povrća; voća; goriva i maziva za motorna vozila; usluga smještaja; farmaceutskih proizvoda; šećera, džema, meda, čokolade i slatkiša.
 
Posmatrano po glavnim grupama, mjesečni rast cijena zabilježen je u grupama: Hoteli i restorani (1,6%); Hrana i bezalkoholna pića (1,0%); Zdravlje (0,5%); Prevoz (0,3%); Komunikacije (0,2%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Odjeća i obuća (-0,9%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (-0,9%); Ostala dobra i usluge (-0,8%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (-0,5%); Rekreacija i kultura (-0,3%). Cijene u grupama: Alkoholna pića i duvan; Obrazovanje su ostale na nivou cijena iz prethodnog mjeseca.
 

Pozitivne godišnje stope inflacije u maju zabilježene su u grupama: Hoteli i restorani (3,4%); Odjeća i obuća (2,8%); Alkoholna pića i duvan (2,6%); Zdravlje (2,0%); Komunikacije (0,4%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (0,3%), dok su negativne godišnje stope inflacije zabilježene u grupama: Prevoz (-8,5%); Hrana i bezalkoholna pića (-1,6%); Ostala dobra i usluge (-1,5%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (-0,2%); Rekreacija i kultura (-0,2%).  

Saopštenje


 

.