Novosti

30.05.2016
Indeksi fizičkog obima proizvodnje šumskih sortimenata iz državnih šuma u prvom kvartalu 2016

Proizvodnja šumskih sortimenata iz državnih šuma u Crnoj Gori u prvom kvartalu 2016. godine u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast od 62,6%.
 
Proizvodnja šumskih sortimenata iz državnih šuma u Crnoj Gori u prvom kvartalu 2016. godine u odnosu na četvrti kvartal 2015. godine bilježi pad od 88,0%.
 

Proizvodnja šumskih sortimenata iz državnih šuma u Crnoj Gori u prvom kvartalu 2016. godine u odnosu na prosječnu proizvodnju iz 2015. godine bilježi pad od 83,5%. 

Saopštenje


 

.