Novosti

25.05.2016
Spoljnotrgovinska razmjena Crne Gore Januar-April 2016. godine

Ukupna spoljnotrgovinska razmjena Crne Gore za period Januar-April 2016. god. prema preliminarnim podacima iznosila je 649 mil.eura što ukazuje na rast od 7,5% u odnosu na isti period prethodne godine.
 
Izvezeno je robe u vrijednosti od 87,6 mil.eura, što je manje za 4,8% u odnosu na isti period prethodne godine, a uvezeno za 561,4 mil. eura, što je više za 9,7% u odnosu na isti period prethodne godine.
 
Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 15,6% i manja je u odnosu na pokrivenost u istom periodu prethodne godine, kada je iznosila 18%.
 
U strukturi izvoza prema klasifikaciji SMTK (Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji) najviše su zastupljeni Proizvodi svrstani po materijalu- sektor 6, u iznosu od 30,1 mil. eura (koju čine: Obojeni metali u iznosu od 21 mil.eura i Gvožđe i čelik u iznosu 6,5 mil. eura).
 
U strukturi uvoza prema klasifikaciji SMTK (Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji) najviše su zastupljeni proizvodi sektora 7 – Mašine i transportni uređaji u iznosu od 128,3 mil. eura (koji čine: Drumska vozila u iznosu od 36,3 mil. eura i Električne mašine, aparati i uređaji u iznosu od 27,7 mil. eura).
 
U izvozu, glavni spoljnotrgovinski partneri, pojedinačno, bilu su: Srbija (22,6 mil. eura), Mađarska (13,6 mil. eura), Italija (6,1 mil. eura).
 

U uvozu, glavni spoljnotrgovinski partneri, pojedinačno, bili su: Srbija (124,1 mil. eura), Kina (65,8 mil. eura) i Njemačka (45,4 mil. eura). Spoljnotrgovinska razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA sporazuma i Evropskom unijom. 

Saopštenje


 

.