Novosti

17.05.2016
Kvartalna statistika saobraćaja I kvartal 2016. godine

Prevoz putnika u prvom kvartalu 2016. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast u željezničkom za 12,9%, drumskom saobraćaju za 15,4%, lokalnom drumskom za 15,9%, prevozu putnika na aerodromima 5,1%, redovnom vazdušnom za 6,2%, pomorskom saobraćaju za 1,0%, dok se pad bilježi u vanrednom vazdušnom prevozu za 4,1%.
 
Kod prevoza robe u prvom kvartalu 2016. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine pad se bilježi u željezničkom za 13,3%, ukupnom prometu robe u lukama za 16,0%, pomorskom za 5,3%, dok je prevoz robe na aerodromima je na istom nivou u odnosu na isti kvartal prethodne godine.
 
Broj pretovarenih tona u lukama, u prvom kvartalu 2016. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi pad za 29,0%, do se kod izmanipulisanih tona bilježi rast za 26,1%.
 
Potrošnja minuta fiksne telefonije u prvom kvartalu 2016. godine u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi pad za 17,5%, dok je potrošnja minuta mobilne telefonije bilježi rast za 1,4%.
 
Broj saobraćajnih nezgoda u četvrtom kvartalu 2015. godine iznosio je 1 217, što je 8,0% manje u odnosu na isti kvartal 2014. godine. Broj nastradalih lica1 u četvrtom kvartalu 2015. godine iznosio je 582 (od čega je 563 povrijeđenih lica), što je za 21,5% više u odnosu na isti kvartal 2014 godine.
 
Broj registrovanih drumskih motornih i priključnih vozila u prvom kvartalu 2016. godine iznosi 39 989 što je za 4,4% više nego u istom kvartalu prethodne godine. Broj prvi put registrovnih drumskih motornih i priključnih vozila u prvom kvartalu 2016. godine iznosi 3 634 što je za 10,0% više nego u istom kvartalu prethodne godine.
 

U prvom kvartalu 2016. godine drumskim teretnim motornim vozilima prevezeno je 193 hiljade tona robe, uz ostvarenih 27 576 hiljada tonskih kilometara. Pređeni kilometri vozila sa utovarom iznosili su 1 073 hiljada kilometara. U strukturi prevezene robe unutašnji prevoz učestvuje sa 86,5% ili 167 hiljada tona prevezene robe, dok međunarodni prevoz učestvuje sa 13,5% ili 26 hiljada tona prevezene robe. U strukturi ostvarenih tonskih kilometara unutrašnji prevoz učestvuje sa 58,3% ili 16 080 hiljada tonskih kilometara, a međunarodni prevoz sa 41,7% ili 11 496 hiljada tonskih kilometara. 

Saopštenje


 

.