Novosti

16.05.2016
Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama Mart, 2016. godine

Ukupna količina prikupljenog kravljeg mlijeka u martu 2016. godine, u odnosu na mart 2015. godine, veća je za 1,2%. U odnosu na ostvareni mjesečni prosjek u 2015. godini, otkupljeno je za 5 % manje mlijeka.
 
Sadržaj mlječne masti u martu 2016. godine, u odnosu na mart 2015. godine, veći je za 3,4% a proteina je za 2,8% u odnosu na isti period 2015. godine. U poređenju sa godišnjim prosjekom sadržaj mlječne masti veći je za 5,3%, a proteina veći za 4%.
U martu 2016. godine u odnosu na isti period 2015. godine, zabilježeno je povećanje proizvodnje pavlake za 23,5 %, kajmaka za 33,8% i sira za 43,2%, a smanjena je proizvodnja konzumnog mlijeka za 37%, fermentisanih mlječnih proizvoda za 13,7% i drugih žuto-masnih proizvoda za 65,4%.
 
U poređenju sa prethodnim mjesecom, otkupljena količina mlijeka veća je za 3,5%,dok je smanjen sadržaj mlječne masti za 0,8%, a sadržaj proteina za 0,9%. Proizvodnja pavlake se povećala (za 4,9%) i fermentisanih proizvoda (za 2,8%). Smanjenja je proizvodnja konzumnog mlijeka (za 13,4%), kajmaka (za 20%), drugih žuto-masnih proizvoda ( za 65,8%) i sira (za 9.8%) u odnosu na prethodni izvještajni mjesec.
 

U odnosu na ostvareni mjesečni prosjek u 2015. godini, proizvedeno je manje konzumnog mlijeka (za 37%), fermentisanih mlječnih proizvoda (za 12,2%) i drugih žutomasnih proizvoda (58,6%), dok se bilježi povećanje proizvodnje kajmaka (za 0,5%), pavlake (za 16,7%), i sira (za 13,8%). 

Saopštenje


 

.