Novosti

16.05.2016
Građevinska aktivnost u Crnoj Gori I kvartal 2016. godine

Vrijednost izvršenih građevinskih radova u I kvartalu 2016. godine veća je za 12,3% u odnosu na isti kvartal prethodne godine, dok je za 14,5% manja u odnosu na IV kvartal prethodne godine.
 

Izvršeni efektivni časovi na građevinskim radovima u I kvartalu 2016. godine veći su za 1,5% u odnosu na isti kvartal prethodne godine, dok su za 9,7% manji u odnosu na IV kvartal prethodne godine. 

Saopštenje


 

.