Novosti

04.04.2016
Spoljnotrgovinska razmjena Crne Gore Januar-Decembar 2015. godine

Ukupna spoljnotrgovinska razmjena Crne Gore za period Januar-Decembar 2015. god. prema konačnim podacima iznosila je 2 158,7 mil.eura što ukazuje na rast od 2% u odnosu na prethodnu godinu.
 
Izvezeno je robe u vrijednosti od 317,2 mil.eura, što je manje za 4,8% u odnosu na isti period prethodne godine, a uvezeno za 1 841,5 mil. eura, što je više za 3,2% u odnosu na isti period prethodne godine.
 
Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 17,2% i manja je u odnosu na pokrivenost u istom periodu prethodne godine, kada je iznosila 18,7% .
 
U strukturi izvoza prema klasifikaciji SMTK (Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji) najviše su zastupljeni Proizvodi svrstani po materijalu- sektor 6, u iznosu od 96,5 mil. eura (koju čine: Obojeni metali u iznosu od 69,4 mil.eura i Gvožđe i čelik u iznosu 21 mil. eura).
 
U strukturi uvoza prema klasifikaciji SMTK (Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji) najviše su zastupljeni proizvodi sektora 7 – Mašine i transportni uređaji u iznosu od 408,2 mil. eura (koji čine: Drumska vozila u iznosu od 115,6 mil. eura i Električne mašine, aparati i uređaji u iznosu od 86,9 mil. eura). U izvozu, glavni spoljnotrgovinski partneri, pojedinačno, bilu su: Srbija (70,2 mil. eura), Italija (40 mil. eura), Bosna i Hercegovina (29,4 mil. eura).
 

U uvozu, glavni spoljnotrgovinski partneri, pojedinačno, bili su: Srbija (518,4 mil. eura), Kina (189,6 mil. eura) i Bosna i Hercegovina (120 mil. eura). Spoljnotrgovinska razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA sporazuma i Evropskom unijom. 

Saopštenje


 

.