Novosti

21.03.2016
Nautički turizam u 2015. godini

U 2015. godini u teritorijalno more Crne Gore ušlo je 4 018 stranih plovila za razonodu, sport i rekreaciju, što je za 1,4% više u odnosu na 2014. godinu. Od toga, 3 352 plovila su doplovila morem, a 666 je dovezeno kopnom.  
 
Prema vrsti stranih plovila za razonodu, sport i rekreaciju, u teritorijalno more Crne Gore najviše je ušlo motornih jahti (59,3%), zatim jahti na jedra (29,8%) i ostalih plovnih objekata (10,9%).  
 

Broj lica koja su prispjela ovim plovilima u 2015. godini iznosio je 20 859, što je za 15,1% više u odnosu na 2014. godinu. Prema državljanstvu, najveći broj lica prispjelih ovim plovilima je iz Velike Britanije (12,6%), Italije (5,3%), Austrije (3,1%), Hrvatske (3,0%), Njemačke (2,9%), SAD (2,4%), Francuske (2,0%) i ostalih zemalja (68,7%).  

Saopštenje


 

.