Novosti

21.03.2016
Anketa o radnoj snazi – Četvrti kvartal 2015

U ovom saopštenju objavljuju se podaci dobijeni  putem Ankete o radnoj snazi, koja je sprovedena u četvrtom kvartalu 2015. godine, u periodu od oktobra do decembra 2015. godine. Anketiranje je obavljeno u 2 046 domaćinstava na teritoriji Crne Gore. Prikupljeni su podaci o demografskim obilježjima za sve članove domaćinstva (6 276 lica), a za lica stara 15 i više godina i podaci o njihovoj radnoj aktivnosti (5 213 lica, što čini 1,2% od ukupnog broja anketiranih lica starih 15 i više godina). 
 
U četvrtom kvartalu 2015. godini u Crnoj Gori aktivnog stanovnistva bilo je 267,6 hilj. od kojih je 219,8 hilj. ili 82,1% zaposlenih i 47,8 hilj. ili 17,9% nezaposlenih lica. Broj zaposlenih u odnosu na predhodni kvartal manji je za 4,4% a broj nezaposlenih  je povećan za 5,1 %. 
 
Stopa aktivnosti za četvrti kvartal 2015. godine bila je 53,5%, stopa zaposlenosti  je 43,9% i  stopa nezaposlenosti je 17,9%. 
 

Za populaciju starosti 15-64 godine stopa aktivnosti je 62,4%, stopa zaposlenosti 51,1% i stopa nezaposlenosti  je 18,0%. 

Saopštenje


 

.