Novosti

18.03.2016
Harmonizovani indeks potrošačkih cijena (HICP) Februar 2016. godine

Potrošačke cijene u Crnoj Gori u februaru 2016. godine, mjerene HICP-om, bile su u prosjeku niže za 0,3% u odnosu na januar iste godine, dok su u odnosu na isti mjesec prethodne godine bile u prosjeku više za 0,5%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu deflacije imali su pad cijena: goriva i maziva za motorna vozila; voća; mlijeka sira i jaja; povrća; mesa.
 
Posmatrano po glavnim grupama, mjesečni pad cijena zabilježen je u grupama: Prevoz (-1,2%); Hrana i bezalkoholna pića (-0,8%); Ostala dobra i usluge (-0,5%); Alkoholna pića i duvan (-0,1%), dok je rast cijena zabilježen u grupama: Odjeća i obuća (0,7%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (0,2%); Rekreacija i kultura (0,2%); Zdravlje (0,1%); Hoteli i restorani (0,1%). 
 

Pozitivne godišnje stope inflacije u februaru 2016. godine zabilježene su u grupama: Alkoholna pića i duvan (3,3%); Odjeća i obuća (3,2%); Hoteli i restorani (3,2%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (1,7%); Zdravlje (1,4%); Rekreacija i kultura (1,2%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (0,5%); Komunikacije (0,1%), dok su negativne godišnje stope zabilježene u grupama: Prevoz (-4,3%); Hrana i bezalkoholna pića (-0,7%); Ostala dobra i usluge (-0,4%).  

Saopštenje


 

.