Novosti

15.03.2016
Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama u januaru, 2016. godine

Ukupna količina prikupljenog kravljeg mlijeka u januaru 2016. godine, u odnosu na januar 2015. godine, manja je za 1,6%. U odnosu na ostvareni mjesečni prosjek u 2015. godini, otkupljeno je za 11,8% manje mlijeka. 
 
Sadržaj mlječne masti u januaru 2016. godine, u odnosu na januar 2015. godine, veći je za 4,7% dok je sadržaj proteina ostao nepromijenjen u odnosu na isti period 2015. godine. U poređenju sa godišnjim prosjekom sadržaj mlječne masti veći je za 5,8%, a proteina za 1,8%. 
 
U januaru 2016. godine u odnosu na isti period 2015. godine, zabilježeno je povećanje proizvodnje pavlake za 15.3%, kajmaka za 49%, drugih žuto-masnih proizvoda za 120% i sira za 32.4%, a smanjena je proizvodnja konzumnog mlijeka za 35,1%, fermentisanih mlječnih proizvoda za 2,2%.
 
U poređenju sa prethodnim mjesecom, otkupljena količina mlijeka manja je za 8,2%, dok je sadržaj mlječne masti veći za 5.9%. Takođe, došlo je i do proporcionlno manje proizvodnje i konzumnog mlijeka (za 22,3%), pavlake (za 3,9%), fermentisanih proizvoda (za 7,1%), kajmaka (za 0,3%) i sira (za 4,5%). Povećanje proizvodnje drugih žuto-masnih proizvoda zabilježeno je u odnosu na prethodni izvještajni mjesec.  
 
U odnosu na ostvareni mjesečni prosjek u 2015. godini, proizvedeno je manje konzumnog mlijeka (za 34,3%), pavlake (za 8,2%) i fermentisanih mlječnih proizvoda (za 17,3), dok se bilježi povećanje proizvodnje kajmaka (za 13,4%), drugih žutomasnih proizvoda (za 21,4%) i sira za 15,3%. 
 

Ukupna količina prikupljenog kravljeg mlijeka, ne uključuje količine mlijeka iz uvoza, već isključivo količine koje su mljekare i sirare otkupile sa farmi na teritoriji Crne Gore. 

Saopštenje


 

.