Novosti

15.03.2016
Indeks potrošačkih cijena (CPI) Februar 2016. godine

Mjesečna deflacija u februaru 2016. godine, mjerena indeksom potrošačkih cijena iznosila je 0,4%, dok su potrošačke cijene u odnosu na isti mjesec prethodne godine bile u prosjeku više za 0,1%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu deflacije imali su pad cijena: goriva i maziva za motorna vozila; voća; mlijeka, sira i jaja; povrća; mesa. 
 
Posmatrano po glavnim grupama, mjesečni pad cijena zabilježen je u grupama: Prevoz (-1,3%); Hrana i bezalkoholna pića (-0,8%); Ostala dobra i usluge (-0,5%); Alkoholna pića i duvan  (-0,1%); Hoteli i restorani (-0,1%), dok je rast cijena zabilježen u grupama: Odjeća i obuća (0,7%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (0,3%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (0,1%); Zdravlje (0,1%); Rekreacija i kultura (0,1%). Cijene u grupama: Komunikacije; Obrazovanje su ostale na nivou cijena iz prethodnog mjeseca. 
 

Pozitivne godišnje stope inflacije u februaru zabilježene su u grupama: Alkoholna pića i duvan (3,2%); Odjeća i obuća (3,2%); Hoteli i restorani (2,8%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (1,7%); Zdravlje (1,4%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (1,2%); Rekreacija i kultura (0,4%); Komunikacije (0,1%), dok su negativne godišnje stope inflacije zabilježene u grupama: Prevoz (-4,6%); Hrana i bezalkoholna pića (-0,5%); Ostala dobra i usluge (-0,3%).   

Saopštenje

 


 

.