Novosti

26.02.2016
Indeksi proizvodnje i prometa u industriji Januar 2016. godine

Industrijska proizvodnja u Crnoj Gori u januaru bilježi pad u odnosu na prosječnu proizvodnju iz prethodne godine 16,4%, u odnosu na prethodni mjesec 14,2% i u  odnosu na isti mjesec prethodne godine 12,3%.  
 
Sektorski posmatrano, u januaru ove godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine sektor prerađivačka industrija zabilježio je rast proizvodnje 3,1%, dok su dva sektora zabilježila pad proizvodnje: vađenje ruda i kamena 15,7% i snabdijevanje  električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija 3,5 %.  
 
Indeks prometa u industriji u Crnoj Gori u januaru bilježi pad u odnosu na prosječni promet iz prethodne godine 35,8% , u odnosu na isti mjesec prethodne godine 20,8%  i u odnosu na prethodni mjesec 30,0%. 
 
Sektorski posmatrano, u januaru ove godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine sektor vađenje ruda i kamena je zabilježio pad prometa 44,1% i sektor prerađivačka industrija 14,7%.  
 

 

.