Novosti

25.02.2016
Indeks potrošačkih cijena (CPI) Januar 2016. godine

Mjesečna deflacija u januaru 2016. godine iznosila je 0,9% 
 
Mjesečna deflacija u januaru 2016. godine, mjerena indeksom potrošačkih cijena iznosila je 0,9%, dok su potrošačke cijene u odnosu na isti mjesec prethodne godine bile u prosjeku više za 0,8%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu deflacije imali su pad cijena: goriva i maziva za motorna vozila; odjeće; cipela i ostale obuće; električne energije; mesa; voća; povrća.  Posmatrano po glavnim grupama, mjesečni pad cijena zabilježen je u grupama: Odjeća i obuća (-5,4%); Prevoz (-2,4%); Hoteli i restorani (-0,5%), Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva   (-0,4%); Hrana i bezalkoholna pića (-0,3%); Rekreacija i kultura (-0,1%), dok je rast cijena zabilježen u grupama: Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (0,4%); Ostala dobra i usluge (0,4%); Zdravlje (0,2%); Alkoholna pića i duvan (0,1%). Cijene u grupama: Komunikacije; Obrazovanje su ostale na nivou cijena iz prethodnog mjeseca. 
 

Pozitivne godišnje stope inflacije u januaru zabilježene su u grupama: Alkoholna pića i duvan (3,3%); Hoteli i restorani (2,7%); Odjeća i obuća (2,1%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (1,4%); Zdravlje (1,4%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (1,1%); Hrana i bezalkoholna pića (0,9%); Ostala dobra i usluge (0,6%); Rekreacija i kultura (0,2%); Komunikacije (0,1%), dok je negativna godišnja stopa inflacije zabilježena u grupi Prevoz  (-2,7%).  

Saopštenje


 

.